• Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan mensen die “genoeg” hebben gehad, dit ter beoordeling van het dienstdoende barpersoneel (leidinggevende of geïnstrueerde bar vrijwilliger).
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of bar vrijwilliger verwijderd.

Los van deze verplichte regels hebben we nog een aantal aanvullende afspraken binnen de kantine. Die zijn er om het ons gemakkelijker te maken en om het gezellig te houden, zoals:

 • De lege kopjes, glazen en flesjes bij vertrek terug zetten op de bar.
 • De ingang van de bar vrij houden.
 • Niet zonder te betalen huiswaarts gaan (er wordt niet gepoft).
 • Alleen kantinepersoneel dat op dat moment dienst heeft is gerechtigd om achter de bar te komen.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun (bar)dienst

OPENINGSTIJDEN EN SCHENKTIJDEN
De openingstijden van de kantine zijn:

 • Maandag : 15:30 – 23:00
 • Dinsdag : 15:30 – 23:00
 • Woensdag : 14:30 – 23:00
 • Donderdag : 15:30 – 24:00
 • Vrijdag : 15:30 – 23:00
 • Zaterdag : 08:30 – 20.00
 • Zondag : 08:30 – 20.00


Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:

 • Maandag : 17:00 – 23:00
 • Dinsdag : 17:00 – 23:00
 • Woensdag : 17:00 – 23:00
 • Donderdag : 17:00 – 24:00
 • Vrijdag : 17:00 – 23:00
 • Zaterdag : 13:00 – 20.00
 • Zondag : 13:00 – 20.00
Het officiele bestuursregelement 'alcohol in de SDZ kantine' is middels deze link in te zien.