Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy statement

Privacyverklaring SDZ
Klik hier voor de AVG Verklaring van SDZ. 
Privacy is belangrijk voor SDZ. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens SDZ verzamelt en hoe deze gegevens gebruiket worden.  SDZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die SDZ verwerkt SDZ verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die SDZ verwerkt.

- Voorletters, roepnaam en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
- E-mailadres(sen)
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas)
- Legitimatienummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SDZ verwerkt Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar [email protected]. Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is. In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Waarom SDZ deze gegevens nodig heeft SDZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen.
- Informeren over (sport-)activiteiten middels mailing en nieuwsbrief.
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering.
- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.
- Voor communicatie tussen teams, vrijwilligers en commissies kunnen wij Whatsappgroepen
aanmaken en pushberichten versturen.

Hoe lang bewaart SDZ gegevens SDZ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden. Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

Delen met anderen SDZ deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt. In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens
kan alleen als u geen lid (meer) bent van AVV SDZ. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging SDZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact me tSDZ op via [email protected].

Vragen Uw privacy is belangrijk voor SDZ. Daarom bekijkt SDZ elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kunt u terecht bij [email protected].

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!