Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorwaarden

Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ 

Vereniging
SDZ is een vereniging. Dit betekent dat leden de kern vormen van de club en dat ze zowel rechten als plichten hebben. Zo hebben leden spreek- en stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en het recht deel te nemen aan door SDZ georganiseerde activiteiten. Daarbij zijn leden voor het lidmaatschap van SDZ jaarlijks contributie verschuldigd, dienen zij zich aan de gedragsregels van de vereniging te houden en zijn ze verplicht bij te dragen aan de club door vrijwilligerswerk te doen.

Akkoordverklaring
-Door inschrijving als lid van SDZ verklaar je akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ’. Ook verklaar je minimaal 18 jaar te zijn. Jeugdleden (jonger dan 18) kunnen uitsluitend door een eigen ouder of voogd worden ingeschreven.
-Stond je in seizoen 2020/21 al ingeschreven als regulier lid van SDZ? Als je niet opzegt voor 1 mei 2021, verklaar je akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ’.

Inschrijving
-Inschrijven als lid van SDZ kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website van de vereniging.
-Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen uitsluitend door een eigen ouder of voogd worden ingeschreven.
-Sta je al ingeschreven als lid van SDZ?  Dan blijf je ingeschreven totdat je opzegt via het opzegformulier op de website van de vereniging. Dit geldt voor alle leden (aspirant, regulier en selectie). 

Contributie
Als lid van SDZ betaal je de volledige contributie. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook in geval van blessure, ziekte, verhuizing, gewijzigde financiële omstandigheden enzovoorts, is de volledige contributie verschuldigd. Als de club door onvoorziene calamiteiten dicht moet of niet kan bieden wat onder normale omstandigheden geboden wordt, is eveneens de volledige contributie verschuldigd.

Opzegging/Overschrijving
-Opzeggen als lid van SDZ kan uitsluitend via het opzegformulier op de website van SDZ. Dit geldt zowel voor reguliere als voor aspirantleden.
LET OP: Een mail, sms, app, mondelinge opzegging ed. leidt niet tot een uitschrijving.
-Ook als je besluit naar een andere club te gaan dien je je lidmaatschap bij SDZ op te zeggen via het opzegformulier. Daarnaast is een overschrijvingsverzoek van de nieuwe vereniging nodig. De uiterste overschrijfdatum is 15 juni. LET OP: Opzeggen is tot 1 mei 2021 kosteloos, vanaf 1  mei tot en met 15 juni 2021 wordt 75 euro in rekening gebracht!
-Als er bij opzegging nog contributie/boetes openstaan, wordt een spelersblokkade opgelegd in Sportlink totdat betaald is.
 

Mbt opzeggen gelden de volgende regels:
-Opzeggen voor 1 mei 2021 is kosteloos.
-Bij opzegging vanaf 1 mei tot 15 juni brengt de vereniging 75 euro in rekening.
-Bij opzegging vanaf 15 juni tot 1 augustus brengt de vereniging 150 euro in rekening. 
-Bij opzegging vanaf 1 augustus (dus ook tijdens het seizoen)  is de volledige contributie verschuldigd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook in geval van blessure, ziekte, verhuizing, gewijzigde financiële omstandigheden, onvoorziene calamiteiten enzovoorts, is de volledige contributie verschuldigd.
-Wil je na seizoen 2021/22 stoppen bij SDZ,  vul dan voor 1 mei 2022 het opzegformulier in. Vanaf 1 mei 2022 brengt de vereniging extra kosten in rekening. 

Tarieven
Contributie aspirantleden
De contributie voor aspirantleden is, steeds per 1e van de maand, als volgt:
September 2021:     250 euro (uiterste betaaldatum 22 augustus 2021)
Oktober 2021:          250 euro (uiterste betaaldatum 16 september 2021)
November 2021:      250 euro (uiterste betaaldatum 16 oktober 2021)
December 2021:      150 euro (uiterste betaaldatum 16 november 2021)
Januari 2022:           150 euro (uiterste betaaldatum 16 december 20201
Februari 2022:        150 euro (uiterste betaaldatum 16 januari 2022)
Maart 2022:            125 euro (uiterste betaaldatum 16 februari 2022)
April 2022:              125 euro (uiterste betaaldatum 16 maart 2022)

Contributie reguliere leden
Pupillen:
(JO8t/mJO12, MO11)                                             
305 euro

Junioren:
(JO13tmJO19, MO13, MO15, MO17, MO19)           
330 euro

Senioren, vrouwen, veteranen:                               
300 euro


Toeslag selectiespelers
Voor selectiespelers geldt een toeslag van 50 euro. Selectiespelers betalen deze toeslag omdat de kosten voor de inzet van selectietrainers hoog zijn.

Alle tarieven voor aspirantleden, reguliere leden en selectieleden zijn exclusief het verplichte SDZ-tenue en -trainingspak. 

Let op: Op bovengenoemde tarieven worden geen kortingen gegeven. Spelers die bijvoorbeeld in een team zitten dat minder vaak traint of geen/minder wedstrijden speelt, betalen de contributie die geldt voor hun leeftijdscategorie. De mogelijkheid om teamcontributie te betalen is sinds seizoen 20/21 afgeschaft.

Betaling contributie
De contributie dient uiterlijk 22 augustus 2021 betaald te worden.
Voor leden die het volledige bedrag niet in een keer kunnen betalen, is er de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Zij dienen uiterlijk 22 augustus 2021 de helft van de contributie te betalen, de andere helft wordt verdeeld over vier termijnen (september, oktober, november en december 2021). Voor deze regeling worden 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voor aspirantleden is deze optie alleen mogelijk als zij zich uiterlijk 22 augustus 2021 inschrijven. Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, dienen de volledige contributie in een keer te voldoen.

Totaalvereniging
De contributie inning wordt verzorgd door het bedrijf Totaalvereniging. Leden ontvangen een mail met daarin een betaallink en als het van toepassing is de mogelijkheid termijnbetalingen via automatische incasso te voldoen. Hiervoor moet een machtigingsformulier worden ingevuld. 

Mbt de betaling van de contributie de volgende regels:
-Uiterlijk 22 augustus 2021 moet de volledige contributie (inclusief eventuele selectietoeslag) of de helft hiervan op de rekening van SDZ staan:
Voor een aspirantlid is dit 250 euro of de helft 125 euro. Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, na 22 augustus 2021, dienen de contributie in een keer te voldoen.
Voor een regulier lid is dit 305 euro of de helft 152,50 euro (pupil), 330 euro of de helft 165 euro (junior), 300 euro of de helft 150 euro (senior/vrouw/veteraan).
Voor een selectie lid is dit 355 euro of de helft 177,50 euro (pupil), 380 euro of de helft 190 euro (junior) of 350 euro of de helft 175 euro (senior/vrouw).

-Betaal je uiterlijk 22 augustus 2021 de helft van de contributie, dan dient de andere helft in vier gelijke bedragen achtereenvolgens op 16 september, 16 oktober, 16 november en 16 december betaald te zijn.

-Let op: Nog openstaande contributie/boetes van voorgaande seizoenen dienen ook uiterlijk 22 augustus 2021 volledig betaald zijn.

-Is de (helft van de) contributie 22 augustus 2021 niet betaald en/of staan er nog bedragen (contributie/boetes) open van voorgaande seizoenen, dan ziet SDZ dit als opzegging en word je uitgeschreven als lid. De volledige contributie voor seizoen 2021/22 blijft dan wel verschuldigd.

-Voor aspirantleden geldt dat de inschrijving vervalt als 22 augustus 2021 (de helft van) de contributie niet betaald is. Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, na 22 augustus 2021 dienen de contributie in een keer en binnen 10 dagen te voldoen. Als binnen 10 dagen niet betaald is, vervalt de inschrijving.

Vrijwillige solidariteitsbijdrage
SDZ vraagt leden die het kunnen missen een extra bedrag te betalen. Hiermee wil SDZ (een deel van) de contributie betalen van leden die het financieel moeilijk hebben.

Stadspas/JFS
Leden die een stadspas hebben of in aanmerking komen voor een vergoeding van het Jeugd Fonds Sport kunnen hiermee (een deel van) de contributie betalen.

Wil je (een deel van) de contributie middels stadspas of JFS voldoen? Dan gelden de volgende regels:
-Leden die de contributie met stadspas willen betalen, dienen uiterlijk 22 augustus 21 een foto van de voor- en achterkant van hun pas te sturen naar ledenadministratie@avv-sdz.nl. Stadspas vergoedt maximaal 300 euro. Het eventuele resterende bedrag dat niet door stadspas vergoed wordt, dient zsm en uiterlijk 16 oktober 2021 op de rekening van SDZ te staan.

-Voor leden die de contributie middels een bijdrage van JFS willen voldoen, moet SDZ uiterlijk 22 augustus een goedkeuring van JFS ontvangen hebben. Vraag dus op tijd een vergoeding aan. Dit kan vanaf 1 mei 2021. Stuur uiterlijk 22 augustus een foto van de goedkeuring (met daarop het bedrag dat JFS vergoed!) naar ledenadministratie@avv-sdz.nl. JFS vergoedt maximaal 300 euro. Het eventuele resterende bedrag dat niet door JFS vergoed wordt, dient zsm en uiterlijk 16 oktober 2021 op de rekening van SDZ te staan.

-Heeft SDZ op 22 augustus 2021 geen foto van de stadspas/de JFS-goedkeuring ontvangen of het eventuele resterende bedrag niet op tijd (uiterlijk 16 okt 2021) ontvangen, dan ziet SDZ dit als opzegging en word je uitgeschreven als lid. De volledige contributie voor seizoen 2021/22 blijft dan wel verschuldigd.

-Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, na 22 augustus 2021, dienen bij hun inschrijving een foto van de voor- en achterkant van hun stadspas of een foto van de JFS-goedkeuring te uploaden. Het eventuele resterende bedrag dat niet vergoed wordt, moet binnen 10 dagen op de rekening van SDZ staan, anders vervalt de inschrijving.

Boetes
De KNVB-boetes die SDZ moet betalen voor overtredingen bij wedstrijden worden verhaald op de betreffende speler/begeleider. Het gaat om alle boetes die voortkomen uit overtredingen mbt wedstrijden zoals gele en rode kaarten, spelen zonder spelerspas, wegblijven zonder (tijdige) afmelding, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier. De boetes worden geïnd door Totaalvereniging.

Incassobureau
Leden die contributie/boetes niet betalen worden uitgeschreven als lid en worden geblokkeerd in Sportlink (kunnen zich hierdoor niet bij een andere voetbalclub inschrijven). Ook worden hun gegevens overgedragen aan een incassobureau voor de inning van de nog openstaande contributie/boetes. De bijkomende kosten voor het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van het betreffende lid. 

Kledingvoorschriften
-Voor alle leden is het verplicht tijdens wedstrijden het officiële SDZ-tenue (broekje, shirt, kousen) te dragen.
-Spelers moeten ook scheenbeschermers en voetbalschoenen hebben. Deze zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden. Scheenbeschermerhouders (bandjes) moeten net als de kousen zwart zijn.
-Het dragen van het officiële SDZ-trainingspak is op wedstrijddagen verplicht voor selectiespelers (bij aankomst en vertrek en als het slecht weer/koud is ook bij de warming up).
-Tenue en trainingspak moeten goed passen en mogen niet kapot of versleten zijn.
-Bij kou is zwarte of witte thermokleding onder het tenue toegestaan. 
-Spelers die zich niet aan de kledingvoorschriften houden mogen niet deelnemen aan wedstrijden en worden geblokkeerd in Sportlink totdat de kleding op orde is.

Wijzigingen
Wijzigingen in NAW-gegevens, emailadres of telefoonnummer dienen zsm te worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op de website van SDZ.

Gedragsregels
Alle leden dienen zich te houden en zo nodig anderen te wijzen op de bij SDZ geldende gedragsregels

Vrijwilligerswerk
Elk SDZ-lid (of de ouder/voogd als het een SDZ-jeugdlid betreft) is verplicht bij te dragen aan de vereniging door vrijwilligerswerk te doen. 

Gebruik persoonsgegevens
De privacy van leden is belangrijk voor SDZ. In de privacyverklaring op de website van SDZ wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de vereniging verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden. SDZ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!