Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Voorwaarden

Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ 

Vereniging
SDZ is een vereniging. Dit betekent dat leden de kern vormen van de club en dat ze zowel rechten als plichten hebben. Zo hebben leden spreek- en stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en het recht deel te nemen aan door SDZ georganiseerde activiteiten. Daarbij zijn leden voor het lidmaatschap van SDZ jaarlijks contributie verschuldigd, dienen zij zich aan de gedragsregels van de vereniging te houden en zijn ze verplicht bij te dragen aan de club door verenigingswerk te doen.

Akkoordverklaring
-Door inschrijving als lid van SDZ verklaar je akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ’. Ook verklaar je minimaal 18 jaar te zijn. Jeugdleden (jonger dan 18) kunnen uitsluitend door een eigen ouder of voogd worden ingeschreven.
-Stond je in het afgelopen seizoen  al ingeschreven als regulier lid van SDZ? Als je niet hebt opgezegd voor 1 mei, verklaar je akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden en tarieven lidmaatschap SDZ’.

Inschrijving
-Inschrijven als lid van SDZ kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website van de vereniging.
-Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen uitsluitend door een eigen ouder of voogd worden ingeschreven.
-Sta je al ingeschreven als lid van SDZ?  Dan blijf je ingeschreven totdat je opzegt via het opzegformulier op de website van de vereniging. Dit geldt voor alle leden (aspirant, regulier en selectie). 

Contributie
Als lid van SDZ betaal je de volledige contributie. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook in geval van blessure, ziekte, verhuizing, gewijzigde financiële omstandigheden enzovoorts, is de volledige contributie verschuldigd. Als de club door onvoorziene calamiteiten dicht moet of niet kan bieden wat onder normale omstandigheden geboden wordt, is eveneens de volledige contributie verschuldigd.

Opzegging/Overschrijving
-Opzeggen als lid van SDZ kan uitsluitend via het opzegformulier op de website van SDZ. Dit geldt zowel voor reguliere als voor aspirantleden.
LET OP: Een mail, sms, app, mondelinge opzegging en dergelijke leiden niet tot een uitschrijving.
-Ook als je besluit naar een andere club te gaan, dien je je lidmaatschap bij SDZ op te zeggen via het opzegformulier. Daarnaast is een overschrijvingsverzoek van de nieuwe vereniging nodig. De uiterste overschrijfdatum is 15 juni. LET OP: Opzeggen is tot 1 mei van het huidige seizoen kosteloos, vanaf 1  mei tot en met 15 juni wordt 75 euro in rekening gebracht!
-Als er bij opzegging nog contributie/boetes openstaan of uitgeleende kleding niet is ingeleverd, dan wordt een spelersblokkade opgelegd in Sportlink totdat betaald is.
 

Met betrekking tot opzeggen gelden de volgende regels:
-Opzeggen voor 1 mei van het lopende seizoen is kosteloos.
-Bij opzegging vanaf 1 mei tot 15 juni brengt de vereniging 75 euro in rekening.
-Bij opzegging vanaf 15 juni tot 1 augustus brengt de vereniging 150 euro in rekening. 
-Bij opzegging vanaf 1 augustus (dus ook tijdens het seizoen)  is de volledige contributie verschuldigd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook in geval van blessure, ziekte, verhuizing, gewijzigde financiële omstandigheden, onvoorziene calamiteiten enzovoorts, is de volledige contributie verschuldigd.
-Wil je na seizoen het huidige seizoen stoppen bij SDZ,  vul dan voor 1 mei het opzegformulier in. Vanaf 1 mei brengt de vereniging extra kosten in rekening. 

Tarieven Contributie

Alle tarieven voor aspirantleden, reguliere leden en selectieleden zijn exclusief het verplichte SDZ-tenue en -trainingspak. 

Let op: Op bovengenoemde tarieven worden geen kortingen gegeven. Spelers die bijvoorbeeld in een team zitten dat minder vaak traint of geen/minder wedstrijden speelt, betalen de contributie die geldt voor hun leeftijdscategorie. 

Betaling contributie

Betaling contributie
De contributie dient conform de instructies in de factuur betaald te worden. (Aspirant)leden die het volledige bedrag niet in een keer kunnen betalen, hebben de mogelijkheid om in tien termijnen te betalen. Voor deze regeling wordt 19 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen gaat via een betaallink: (aspirant)leden ontvangen een mail van NIKKI met daarin een betaallink en,  als het van toepassing is, de mogelijkheid termijnbetalingen via automatische incasso te voldoen. Hiervoor moet een machtigingsformulier worden ingevuld. Lees hier meer over de samenwerking met NIKKI. 

Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, dienen de volledige contributie in een keer te voldoen.

NIKKI
De contributie-inning wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 verzorgd door het bedrijf NIKKI. Leden ontvangen een mail met daarin een betaallink en de mogelijkheid termijnbetalingen via automatische incasso te voldoen. Kijk hier voor meer informatie over de samenwerking met NIKKI. 

Stadspas/JFS
Leden die een stadspas hebben of in aanmerking komen voor een vergoeding van het Jeugd Fonds Sport kunnen hiermee (een deel van) de contributie betalen.

Wil je (een deel van) de contributie middels stadspas of JFS voldoen? Dan gelden de volgende regels:
-Leden die de contributie met stadspas willen betalen, dienen een foto van de voor- en achterkant van hun pas te sturen naar [email protected]. Stadspas vergoedt maximaal 300 euro. Het eventuele resterende bedrag dat niet door stadspas vergoed wordt, dient zsm en uiterlijk 16 oktober van het lopende seizoen op de rekening van SDZ te staan.

-Voor leden die de contributie middels een bijdrage van JFS willen voldoen, moet SDZ uiterlijk 22 augustus een goedkeuring van JFS ontvangen hebben. Vraag dus op tijd een vergoeding aan. Dit kan vanaf 1 mei. Stuur uiterlijk 22 augustus een foto van de goedkeuring (met daarop het bedrag dat JFS vergoed!) naar [email protected]. JFS vergoedt maximaal 300 euro. Het eventuele resterende bedrag dat niet door JFS vergoed wordt, dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk 16 oktober van het lopende seizoen op de rekening van SDZ te staan.

-Heeft SDZ op 22 augustus van het nieuwe seizoen geen foto van de stadspas/de JFS-goedkeuring ontvangen of het eventuele resterende bedrag niet op tijd (uiterlijk 16 oktober van het lopende seizoen) ontvangen, dan ziet SDZ dit als opzegging en word je uitgeschreven als lid. De volledige contributie voor het lopende seizoen blijft dan wel verschuldigd.

-Aspirantleden die zich later in het seizoen inschrijven, na 22 augustus, dienen bij hun inschrijving een foto van de voor- en achterkant van hun stadspas of een foto van de JFS-goedkeuring te uploaden. Het eventuele resterende bedrag dat niet vergoed wordt, moet binnen 10 dagen op de rekening van SDZ staan, anders vervalt de inschrijving.

Boetes
De KNVB-boetes die SDZ moet betalen voor overtredingen bij wedstrijden worden verhaald op de betreffende speler/begeleider. Het gaat om alle boetes die voortkomen uit overtredingen mbt wedstrijden zoals gele en rode kaarten, spelen zonder spelerspas, wegblijven zonder (tijdige) afmelding, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier. De boetes worden geïnd door Totaalvereniging.

Incassobureau
Leden die contributie/boetes niet betalen worden uitgeschreven als lid en worden geblokkeerd in Sportlink (kunnen zich hierdoor niet bij een andere voetbalclub inschrijven). Ook worden hun gegevens overgedragen aan een incassobureau voor de inning van de nog openstaande contributie/boetes. De bijkomende kosten voor het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van het betreffende lid. 

Kledingvoorschriften
-Voor alle leden is het verplicht tijdens wedstrijden het officiële SDZ-wedstrijdtenue (broekje, shirt, kousen) te dragen.
-Spelers moeten ook scheenbeschermers en voetbalschoenen hebben. Deze zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden. Scheenbeschermerhouders (bandjes) moeten net als de kousen zwart zijn.
-Het dragen van het officiële SDZ-trainingspak is op wedstrijddagen verplicht voor selectiespelers (bij aankomst en vertrek en als het slecht weer/koud is ook bij de warming up).
-Tenue en trainingspak moeten goed passen en mogen niet kapot of versleten zijn.
-Bij kou is zwarte of witte thermokleding onder het tenue toegestaan. 
-Spelers die zich niet aan de kledingvoorschriften houden mogen niet deelnemen aan wedstrijden en worden geblokkeerd in Sportlink totdat de kleding op orde is.

Wijzigingen
Wijzigingen in NAW-gegevens, emailadres of telefoonnummer dienen zsm te worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op de website van SDZ.

Gedragsregels
Alle leden dienen zich te houden en zo nodig anderen te wijzen op de bij SDZ geldende gedragsregels

Ledentaak
Elk SDZ-lid (of de ouder/voogd als het een SDZ-jeugdlid betreft) is verplicht bij te dragen aan de vereniging door een ledentaak uit te voeren (minimaal 12 uur per seizoen). 

Gebruik persoonsgegevens
De privacy van leden is belangrijk voor SDZ. In de privacyverklaring op de website van SDZ wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de vereniging verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden. SDZ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!