Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Agenda ALV 7 juni 2022

Agenda ALV van SDZ

Datum:                 Dinsdag 7 juni 2022

Tijd:                      20.00 uur

Locatie:                kantine SDZ en Zoom (Let wel: digitaal géén stemrecht!)

Zoomlink:            https://us02web.zoom.us/j/84830712984?pwd=dTVjOWJjUWxPYTBpdGd1Uk4wa3ljdz09, voor online deelname, zie: instructies Zoom

Wie mag stemmen ?

Alleen leden hebben toegang tot de ALV.  Leden zijn: spelers, vrijwilligers die een structurele bijdrage leveren zoals teamleider, trainer, Technische Commissie en mensen die door het bestuur zijn benoemd in commissies zoals: tuchtcommissie, sponsor, wedstijdzaken enz.

Kun je niet bij de ALV aanwezig zijn, maar wil je wel je stem uitbrengen? Dan kun je een ander lid machtigen namens jou een stem uit te brengen. 

Hoe machtig je iemand anders om voor je te stemmen ?

Het machtigingsformulier inclusief een kopie van ID dient meegenomen te worden naar de ALV.  Dit zal door een bestuurslid en een onafhankelijke derde gecontroleerd worden voor aanvang van de ALV.

Het moet voor zowel de leden als de volmachtgever als de gevolmachtigde duidelijk zijn waar wel en niet op gestemd kan worden en als de volmachtgever dat wenst, ook wat zijn stem dient te zijn. Een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind hoeft geen machtigingsformulier in te leveren voor zijn/haar kinderen. Zij/hij is automatisch gemachtigd voor zijn/haar kinderen.

Ieder kind is lid, de aanwezige ouder is alleen de vertegenwoordiger en mag voor ieder kind stemmen. Daarnaast mag ieder kind nog een machtiging van een ander hebben. Is een kind 18 jaar dan is hij/zij zelf lid en mag niet een ouder namens zichzelf sturen.

Sponsoren zijn geen leden maar stakeholders/externe partijen (zie ook definitie van ‘lid’ eerder in de tekst). Eén gevolmachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen. Dit brengt mee dat als de gevolmachtigde ook voor zichzelf wilt stemmen, hij/zij voor maximaal 1 volmachtgever mag stemmen.

 

Tijd

Agendapunten

 

20.00

 

Opening & Agenda

 

 

20.05

 

Notulen ALV 17 mei 2021

 

ALV_notulen_20210517_V01_EV.pdf

20.10

 

Mededelingen

 

 

20.15

Inhoudelijk verslag

-Terugblik voetbal

-Divers

- Tips en voornemens

 

 

20.45

Financieel verslag seizoen 2020/2021

-toelichting kascontrolecommissie

-decharge verlenen

- Financiële situatie lopend seizoen

 

SDZ_Jaarrekening_2020-2021_definitief.pdf
Verslag_kascommissie_SDZ_2020-2021_-_finaal.pdf

21.00

Nijpend probleem:

-Te weinig personeel en vrijwilligers

-Attitude/Cultuurverandering nodig

 

bijlage wordt aangevuld

21.20

 

Verkiezing nieuwe bestuursleden

 

 

21.25

 

Voornemen wijzigingen statuten

 

 

21.30

Begroting 2022/2023

Contributie 2022/2023

 

SDZ_Begroting_2022_2023_Samenvatting.pdf

21.40

 

Rondvraag

 

 

21.50

 

Einde

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!