Contributie-inning uitgevoerd door NIKKI - AVV SDZ

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie-inning uitgevoerd door NIKKI

Samenwerking NIKKI

SDZ gaat met ingang van het seizoen 2022-2023 de inning en verwerking van de contributiegelden door NIKKI uit laten voeren. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van de vereniging en biedt daardoor zekerheid en continuïteit.

U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in tien maandelijkse termijnen betaalt. 

Wanneer u voor 22 september 2022 geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl. Controleer eerst voor de zekerheid uw spambox. Stuur in de e-mail naar NIKKI altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Contributieverhoging

In de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2022 is besloten de contributie met 40 euro te verhogen. Dit is noodzakelijk om de toegenomen kosten (o.a. 12,5% verhoging van veldhuur, verdubbeling van gas- en elektriciteitskosten en algemene inflatie) te kunnen dekken. We begrijpen dat door alle toegenomen kosten in het dagelijks leven 40 euro voor een huishouden al veel geld kan zijn. Daarom verhogen we de contributie nu niet met 40 euro, maar met 20 euro. Wel betekent dit extra inzet van vrijwilligers om de kosten in onder andere onderhoud en schoonmaak te drukken. 

Termijnbetalingen

SDZ heeft een vast bedrag met NIKKI afgesproken voor het betalen in maandelijkse termijnen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. De servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.    

Let op!

  • Wanneer u in één keer betaalt, komen er geen extra kosten bij
  • De link voor in één keer betalen is slechts beperkt geldig. Daarna vervalt de mogelijkheid om in één keer te betalen

Vergoedingen via derden (bv Stadspas of Jeugd SportFonds)

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. Bij de contributiefactuur zit een instructie hoe u uw Stadspas of JSF bevestiging in kunt sturen. Wanneer de club de vergoeding heeft ontvangen, zal NIKKI een factuur sturen voor het eventueel resterende bedrag. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ. 

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  • Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, controleer dan eerst uw spam box. Ook daar geen bericht? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met contributie@nikki.nl
  • Ook als u geen email ontvangen heeft, blijft u betalingsplichtig. Bij het uitblijven van betalingen worden extra administratiekosten in rekening gebracht en wordt de inning van de contributie uit handen geven aan incassobureau Collectmasters. SDZ wil dit graag voorkomen, ook in uw belang. Dus zorgt u alstublieft voor tijdige betaling.
  • Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI. Informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl 
  • De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI. Al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen. Ook kunt u informatie over financiële voorwaarden en contributiebetalingen nalezen op de SDZ website.
  • De vereniging kan geen contante betalingen aannemen en zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  • Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club. 


We danken u voor uw medewerking en heel veel voetbalplezier tijdens het nieuwe seizoen!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!