Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Verslag Kascommissie

Aan: het bestuur van SDZ
Datum: 06 mei 2024
Betreft: Kascontrole financiële administratie boekjaar 2022/2023

Geacht bestuur, 
De kascommissie, voor deze gelegenheid bestaande uit Cees-Jan Buijs en Maarten Diddens, heeft de “kascontrole” uitgevoerd over de jaarrekening van het boekjaar 2022/2023.

De kascontrole heeft zich beperkt tot de volgende punten:
• Vaststellen of alle bescheiden aanwezig waren om de kascontrole uit te kunnen voeren;
• Bestudering van de jaarrekening 2022-2023 zoals d.d. 21 januari 2024 (versie 2) ontvangen van de accountant van Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren” gevestigd te Amsterdam;
• Deelwaarneming/bestudering van de aanwezige/verstrekte administratie/boekingsbescheiden
• Een toelichtende mailwisseling met de penningmeester;
• De kascontrole is uitgevoerd op de door bestuurder van SDZ ter beschikking gestelde stukken alsmede toegang tot het kassa systeem en het boekhoudsysteem Exact.
• Een controle op het aanwezige banksaldo van de verenging per 30-06-2023.

Constateringen van de kascommissie n.a.v. de controle:
1) Dat SDZ in boekjaar 2022/2023 een negatief resultaat heeft gerealiseerd van € 26.485,-
2) De contributie opbrengsten zijn gestegen (wat een goede ontwikkeling is). 
3) De post debiteuren ad € 28.458,- blijft een punt van aandacht. Het blijft belangrijk om tijdig de contributie te innen, goed inzicht hebben in de achterstanden en het actief aanmanen van uitstaande debiteuren. 
4) De post “personeelskosten” ad € 261.551,-, veruit de grootste post van de vereniging, wederom met 29% 
is toegenomen. Alle overige kosten van de vereniging zijn of stabiel gebleven of licht gedaald. 
5) Er verder goede stappen zijn gezet met verloning.
6) Wel vergt de administratie van de vrijwilligersvergoedingen aandacht. Het is aan SDZ om aan te tonen dat de vergoedingen - op naam van de vrijwilliger - in overeenstemming zijn met de vereisten van de belastingdienst. Dat lijkt niet altijd het geval: in de administratie staan soms alleen totaalposten vrijwilligersvergoedingen zonder nadere onderverdeling naar vrijwilligers op naam.
7) Dat de verhouding inkoop / verkoop in de kantine bij lage btw omzet vrijwel gelijk is aan vorig seizoen 
(rond de 40%). Prima. De verhouding bij de hoge btw omzet sterk is verbeterd van 77% in 2021-2022 naar 
47% in 2022-2023. Dit is een goede ontwikkeling (en mag op termijn nog lager).
8) Dat er een duidelijke post opbrengst shop/kleding wordt benoemd van € 28.221,-, maar dat daar geen 
duidelijke inkoop (kosten) tegenover staan.
9) Dat er bij de kostprijs omzet een post ‘kosten projecten‘ is vermeld € 25.410,- die feitelijk kosten bestaan 
uit de betalingen voor de open club manager en derhalve als personeelskosten dienen te worden 
verwantwoord.

Aanbevelingen van de kascommissie n.a.v. jaarrekening 2022-2023 aan het bestuur van SDZ:
1) Van de constateringen van de kascommissie kennis te nemen en deze indien nodig te bespreken met de leden van SDZ.
2) De lasten van de vereniging blijven te hoog in verhouding tot de inkomsten. de uitdaging blijft meer inkomsten te vinden om de huidige lasten te blijven dragen: opbrengst contributie (aantal leden x contributie), kantine omzet en sponsors zijn cruciaal hierin. 
3) Kostenbewaking blijft de andere uitdaging. Deze zouden niet verder moeten stijgen, tenzij in gezonde verhouding tot verhoogde opbrengsten. Kosten bewaking blijft derhalve cruciaal. Zeker voor die kosten die we (deels) kunnen beïnvloeden. 
4) De debiteuren bewaking een punt van aandacht blijft.
5) Een duidelijke relatie in de jaarrekening creëren tussen bepaalde inkomsten en uitgaven, zoals de inkoop en verkoop kleding alsook kosten onder de juiste rubrieken worden geboekt.

Verder:
6) De leden van SDZ te adviseren de jaarrekening 2022-2023 vast te stellen zoals deze is opgesteld door de 
accountant.
7) Wij stellen voor de het bestuur te dechargeren onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,
De kascommissie,
Cees-Jan Buijs
Maarten Didden

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!